News

AS Ynys Môn yn cefnogi ymgyrch newydd “Clefyd Parkinson Yw”

AS Ynys Môn yn cefnogi ymgyrch newydd “Clefyd Parkinson Yw”

Mae AS Ynys Môn yn cefnogi ymgyrch elusennol mawr i roi sylw i glefyd Parkinson, er mwyn cynyddu dealltwriaeth o’r cyflwr a newid agweddau tuag ato.

Nod ymgyrch Clefyd Parkinson Yw Parkinson’s UK, fydd yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Clefyd Parkinson y Byd (11 Ebrill), yw chwalu camdybiaethau’r cyhoedd am y cyflwr trwy amlygu realaeth bywyd bob dydd i’r rheiny sy’n byw gyda’r cyflwr a’u teuluoedd.

Mae clefyd Parkinson yn gyflwr niwrolegol difrifol gyda thros 40 o symptomau sy’n effeithio ar bobl o bob oed. Mae’n achosi problemau yn yr ymennydd ac mae’n gwaethygu dros amser. Does dim gwellhad iddo ar hyn o bryd.

Ond yn ôl ymchwil ddiweddar gan Parkinson’s UK, mae 8 mewn 10 o bobl â chlefyd Parkinson o’r farn bod diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am nad yw pobl yn ei ystyried yn gyflwr difrifol – ac ond yn ei gysylltu ag un symptom - cryndod.

Mae’r elusen yn annog pobl i ymweld â’i gwefan www.parkinsons.org.uk/parkinso... er mwyn dysgu mwy am y cyflwr

Dywedodd Albert Owen: “Bydd un mewn 37 ohonom yn cael diagnosis o glefyd Parkinson yn ystod ein bywydau, ac rwy’n falch o gefnogi ymgyrch newydd Parkinson’s UK i herio camdybiaethau cyffredin am y cyflwr.

“Rwyf yn annog pobl i fynd i wefan yr elusen i ganfod mwy am gymryd rhan yn yr ymgyrch Clefyd Parkinson Yw.”

Dywedodd Steve Ford, Prif Weithredwr Parkinson’s UK: “Er gwaetha’r ffaith mai clefyd Parkinson yw’r ail gyflwr niwroddirywiol mwyaf cyffredin ar ôl clefyd Alzheimer, mae llawer o bobl yn dal ddim yn deall beth yw clefyd Parkinson na’r ffordd y mae’n effeithio ar bobl.

“Ein gobaith yw y bydd ein hymgyrch newydd Clefyd Parkinson Yw, lle bydd pobl ar draws y DU yn rhannu’r ffordd y mae’r cyflwr yn effeithio ar eu bywydau, yn codi ymwybyddiaeth ac yn helpu i gywiro camdybiaethau’r cyhoedd am y cyflwr hwn, y mae cryn gamddealltwriaeth yn ei gylch.

“Rydym yn ddiolchgar am gymorth Albert i helpu i gyflwyno’r neges hon i gynulleidfa ehangach a helpu i newid bywydau miloedd o bobl er gwell.”

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch newydd Clefyd Parkinson Yw yr elusen Parkinson’s UK, ewch i www.parkinsons.org.uk/parkinso...

Share Post: