News

'Bleidlais Ystyrlon' / 'Meaningful Vote'

'Bleidlais Ystyrlon' / 'Meaningful Vote'

Mi fyddaf yn pleidleisio yn erbyn Cytundeb Brexit yr Undeb Ewropeaidd yn y 'bleidlais ystyrlon' heddiw gan nad ydyw o fudd i fy etholwyr na'r Wlad – rwy’n diolch i'r cannoedd o bobl a gysylltodd â mi ar y mater - rhoddaf ddatganiad llawn dros y dyddiau nesaf. Diolch

I will be voting against the EU Brexit Deal in the 'meaningful vote' today as it is not the interest of my constituents or the Country-I thank the hundreds of people who contacted me on the matter-I will give a full statement in the coming days. Diolch


Share Post: