News

Datganiad ar Wylfa Newydd

Datganiad ar Wylfa Newydd

Os yw’r sibrydion a’r sïon yn y wasg yn wir, bydd hyn yn ergyd fawr i’r rhanbarth cyfan a Chymru.


Byddaf yn rhoi pwysau ar y llywodraeth i roi eglurder gan ei bod yn rhanddeiliad mawr yn y prosiect. Hoffwn wybod a oes yna gynllun B ac a yw Brexit yn ffactor, yn sicr mae’r llywodraeth yn ymddangos fel pe bai wedi colli ffocws yma.

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi buddsoddi llawer o amser, arian ac ymdrech yng Nghynnig Twf y Gogledd a gall nifer o brosiectau pwysig yn ymwneud ag Wylfa fod yn y fantol nawr.

Mae Wylfa Newydd yn cynnig cyfleoedd anferth o ran swyddi a gyrfaoedd, gyda nifer y swyddi ar ei huchaf oddeutu 6,000-8,000, a nifer fawr o swyddi anuniongyrchol eraill yn y gadwyn gyflenwi ehangach.

Byddaf yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid ac yn drawsbleidiol ar y mater hwn.

Share Post: