News

Albert Owen AS yn cefnogi Cymuned Gyfeillgar Dementia

Albert Owen AS yn cefnogi Cymuned Gyfeillgar Dementia

Mynychodd Albert Owen AS cychwyniad Gymuned Gyfeillgar Dementia Seiriol ym Miwmares

Dyweddod Albert:

"Wedi mwynhau cymryd rhan yn lansiad Cymuned Gyfeillgar Dementia Seiriol ym Miwmares bore 'ma ac i gwrdd hefo pobl sy'n byw gyda Dementia; eu teuluoedd, gofalwyr, gwasanaethau a thrigolion. Trwy gydweithio, gadewch i ni wneud Ynys Môn yn Gymuned Gyfeillgar Dementia"

Drychwch allan am digwyddiadau yn y dyfodol i helpu creu Cymunedau Cyfeillgar Dementia ar Ynys Môn.

Share Post: