News

Statement on draft EU Brexit || Datganiad ar y Cytundeb Drafft Brexit yr UE

Statement on draft EU Brexit || Datganiad ar y Cytundeb Drafft Brexit yr UE

Statement on draft EU Brexit deal by Albert Owen MP for Ynys Mon

On the surface the draft Brexit deal is a fudge-not something I can support-It does not give sufficient safeguards (e.g. sea border with Ireland) or even mention Wales-Thanks for all the emails from constituents-I will respond next week. Diolch


Datganiad ar y Cytundeb Drafft Brexit yr UE gan Albert Owen AS Ynys Môn

Ar yr wyneb, mae cytundeb drafft Brexit yn wag ac yn aneglur ac nid yn rhywbeth y gallaf ei gefnogi - nid yw'n rhoi digon o ddiogelwch (e.e ffiniau môr gydag Iwerddon) ac nid yw hyd yn oed yn sôn am Gymru. Diolch am yr holl negeseuon e-bost gan etholwyr, byddaf yn ymateb yr wythnos nesaf. Diolch.

Share Post: