News

Albert Owen AS yn cefnogi Mark Drakeford i fod Arweinydd Llafur Cymru

Albert Owen AS yn cefnogi Mark Drakeford i fod Arweinydd Llafur Cymru

Datganiad ar Arweinydd Nesaf Llafur Cymru

Rwy’n falch bod gennym dri ymgeisydd rhagorol i fod yn arweinydd nesaf Llafur Cymru.

Rwyf wedi penderfynu cefnogi Mark Drakeford. Mae gan Mark y cyfuniad cywir o sgiliau a phrofiad i fynd â’r Blaid Lafur yng Nghymru yn ei blaen ar y cyfnod pwysig a heriol hwn a hefyd i fod yn Brif Weinidog nesaf Cymru.

Mae ganddo’r gallu i weithio ag eraill ledled Cymru yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, ac mae wedi dangos y gall weithio â phleidiau eraill yn y Cynulliad a gyda gweinidogion Llywodraeth y DU a’r Alban.

Mae Mark yn deall datganoli a beth y mae’n ei olygu i gymunedau ledled Cymru a gall ei hyrwyddo mewn ffordd flaengar ac ymarferol.

Rwyf wedi adnabod Mark ers sawl blwyddyn ac wedi gweld yn bersonol ei awydd cryf i greu cymdeithas well ar gyfer pobl Cymru. Cefnogais Rhodri Morgan a Carwyn Jones, ac mae Mark yn cynrychioli’r gorau o ran gwerthoedd Llafur a gwerthoedd Cymreig a byddai’n gwneud Arweinydd Llafur a Phrif Weinidog Cymru rhagorol.

Share Post: