Newyddion

Albert attends Dementia Friendly Event

Albert attends Dementia Friendly Event

Llongyfarchiadau I bawb a gymerodd ran yn niwrnod ‘Dementia Gyfeillgar Caegybi’ Dydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor.

Llwyddodd Veronica a’r tîm godi £126.11p yn gwerthu eu cacennau blasus.

Hefyd roedd hi’n wych ymweld a phrosiect Grŵp Men’s Shed a mynychais ar sesiwn hyfforddi defribillator a gynhaliwyd gan Andrew Blankley.

Rhannu'r Erthygl: