Newyddion

TRWYDDEDAU TELEDU – I BOBL DROS 75 OED

TRWYDDEDAU TELEDU – I BOBL DROS 75 OED

Wrth ymateb i gyhoeddiad y BBC am Drwyddedau Teledu i bobl dros 75 oed, dywedodd Albert Owen AS, Aelod Seneddol Ynys Môn:

“Rwyf wedi fy mrawychu bod y Llywodraeth hon yn goruchwylio diddymu trwyddedau teledu am ddim ar gyfer dros 4,000 o bobl hŷn ar Ynys Môn, gan adael addewid maniffesto’r Ceidwadwyr yn deilchion a chost o dros £624,000 i bensiynwyr Ynys Môn.

Mae'n warthus bod y Llywodraeth wedi symud cost y trwyddedau hyn i'r BBC o 2020, heb y cyllid i gynnal y polisi. Bydd hyn yn effeithio ar rai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas.

Toriadau dirprwyol gan y Torïaid yw hyn, a byddaf yn brwydro am dro pedol i achub y Drwydded Deledu am ddim i bobl dros 75 oed.”

Rhannu'r Erthygl: