Newyddion

Tŷ'r Cyffredin - Egwyl Chwefror 2019 / House of Commons - February Recess 2019

Tŷ'r Cyffredin - Egwyl Chwefror 2019  /  House of Commons - February Recess 2019

Mae Arweinydd y Tŷ a'r Llywodraeth wedi canslo yr egwyl Seneddol Mis Chwefror, sef 18fed - 22ain Chwefror.

Felly rwyf wedi trefnu wythnos lawn yn y Senedd ac wedi canslo fy apwyntiadau yr yr etholaeth, byddaf yn aildrefnu cyn gynted ag y bo modd. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Diolch

The Leader of the House and the government have cancelled the February Parliamentary Recess i.e. 18th-22nd February.

I have therefore arranged a full week in Parliament and I have cancelled my constituency appointments which I will rearrange as soon as possible.

Sorry for any inconvenience caused.

Thank You

Rhannu'r Erthygl: