Newyddion

Albert Owen AS yn galw ar y Llywodraeth i wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn parhau’n hyfyw a chanfod Cynllun B

Albert Owen AS yn galw ar y Llywodraeth i wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod prosiect Wylfa Newydd yn parhau’n hyfyw a chanfod Cynllun B

Yn dilyn y cadarnhad gan Hitachi ei fod am ohirio Wylfa Newydd / Gorsaf Bŵer Niwclear Horizon, mae AS Ynys Môn Albert Owen wedi galw ar Lywodraeth y DU i wneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau bod y prosiect yn parhau’n hyfyw ar gyfer datblygu yn y dyfodol a chanfod cynllun B.

“Mae’r cyhoeddiad yn ergyd fawr i’r economi leol, Cymru a’r DU, ac mae’n rhaid i ni nawr fod yn drylwyr er mwyn symud y prosiect ymlaen i’r cyfeiriad cywir.”

“Rydym wedi bod yn y sefyllfa hon o’r blaen, safle Wylfa yw un o’r safleoedd gorau ar gyfer niwclear newydd. Mae ganddo’r trwyddedau a’r caniatâd yn ogystal â gweithlu hynod fedrus o 400 gan gynnwys prentisiaid.”

“Mae’r prosiect werth biliynau ac mae ganddo botensial mawr i greu rhwng 8000 – 10000 o swyddi adeiladu a channoedd o swyddi hirdymor sy’n talu’n dda. Gallai fod y prosiect mwyaf yng Nghymru sy’n gysylltiedig â Bargen Twf y Gogledd a’i phrosiectau.”

“Rhagwelir hefyd y bydd yn cynhyrchu 6% o drydan carbon isel y DU, mae’n ganolbwynt i Strategaeth Ddiwydiannol Niwclear Llywodraeth y DU ac mae ganddo botensial anferthol o ran cadwyn gyflenwi.”

“Mae felly’n hanfodol bod Llywodraeth y DU yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, yr awdurdod lleol, undebau a rhanddeiliaid eraill i ddod o hyd i ddatblygwr i fwrw ymlaen â’r prosiect gyda chymorth uniongyrchol.”

“Ym mis Mehefin 2018 dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol ei fod yn enghraifft wych o gydweithio’n fewnol ac yn fyd-eang ac yn allweddol i Fargen y Sector Niwclear.”

“Mae gan Lywodraeth y DU a’r cwmni Hitachi gyfrifoldeb i droi’r gohiriad hwn yn gyfle parhaus sydd o fudd i’r gymuned leol, y wlad yn ehangach a’n diogelwch ynni. Byddaf yn cydweithio â’r holl randdeiliaid i sicrhau bod hyn yn digwydd.”

Rhannu'r Erthygl: