Newyddion

Prisiau Tanwydd Tecach i Ddefnyddwyr

Prisiau Tanwydd Tecach i Ddefnyddwyr

Fel aelod o’r Pwyllgor Dethol ar Busnes, Ynni Strategaeth Ddiwydiannol mi gwrandewais ar dystiolaeth amdan Prisiau Ynni y bore ‘ma

Rwy’n benderfynol gweld marchnad ynni sydd yn gweithio er bydd defnyddwyr a nid y darparwyr yn unig ac o’r herwydd 'rwyf wedi galw am ymchwiliad i’r mater. Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd wedi cyhoeddi adroddiad ar hyn a byddaf yn sicrhau bydd yr argymhellion  yn cael eu gweithredu gan y Llywodraeth a byddaf yn parhau i ymgyrchu am brisiau teg i ni oll

Rhannu'r Erthygl: