Cyswllt

Cymorthfeydd

Mae Albert yn cynnal cymorthfeydd ar draws yr Ynys yn rheolaidd. Cysylltwch a 01407 765750 am fanylion pellach

Swyddfa Etholaeth

Tŷ Cledwyn
18 Thomas Street
CAERGYBI
Ynys Môn
LL65 1RR

Rhif ffôn: 01407 765750
Ffacs: 01407 764336
Ebost: owena@parliament.uk

Swyddfa Senedd

House of Commons
LONDON
SW1A 0AA

Albert Owen AS yn gweithio yn ei swyddfa yn Llundain

Ffurflen cyswllt

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter