Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

A Happy St Georges Day to all my English friends in Wales, England and across the world.

Dymunaf Ddiwrnod St Georges hapus i fy holl ffrindiau Saesneg yng Nghymru, Lloegr ac ar draws y byd.

Darllen Mwy
Easter 2019 office closure

Pasg Hapus / Happy Easter

Pasg Hapus, Happy Easter

Darllen Mwy
Surgery Spring 2019

Surgery dates for Spring 2019

For further information please contact the Constituency office on 01407 765750 (10-3)

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion