Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Brexit Flags

RUNNING DOWN THE BREXIT CLOCK, POLICING, BANK CLOSURES & CANCER TREATMENT

We had another series of Brexit votes to break the Parliamentary deadlock and it led to another government defeat. The Prime Minister still tells us she is carrying on with her flawed deal. Frankly she is simply running down the Brexit clock and trying to tweak her flawed deal and put this and a possible no deal with the EU before Parliament. Playing chicken with this serious issue.

Darllen Mwy
Portculis

Tŷ'r Cyffredin - Egwyl Chwefror 2019 / House of Commons - February Recess 2019

Mae Arweinydd y Tŷ a'r Llywodraeth wedi canslo yr egwyl Seneddol Mis Chwefror, sef 18fed - 22ain Chwefror.

Felly rwyf wedi trefnu wythnos lawn yn y Senedd ac wedi canslo fy apwyntiadau yr yr etholaeth, byddaf yn aildrefnu cyn gynted ag y bo modd. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Diolch

The Leader of the House and the government have cancelled the February Parliamentary Recess i.e. 18th-22nd February.

I have therefore arranged a full week in Parliament and I have cancelled my constituency appointments which I will rearrange as soon as possible.

Sorry for any inconvenience caused.

Thank You

Darllen Mwy
Albert-ar-Ynys-Môn

Westminster Matters - February 2019

Anglesey First ‘ Backstop and No Deal and Tolerence

At these difficult of times it is important to focus on local communities and their most important assets-local people. I started the week at the REHAU plant in Amlwch when the company explained its reason for its proposed closure. I was joined by representative of the local authority, Welsh government and the UK government and we all offered help and support to the Company and local workforce to retain operations on the Island.

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion