Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Ao Energy Cap

Energy Price Cap

Consumer campaigner, and Ynys Môn MP, Albert Owen has welcomed the announcement of the introduction of legislation to bring in a temporary cap on domestic gas and electricity prices.

Darllen Mwy
Gas Flame23

Westminster Matters

A Week in Westminster

by Albert Owen MP/AS

Marxism, Brexit and Despair

Darllen Mwy

The Energy Price Cap

Yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw cyhoeddodd y Llywodraeth ei chynlluniau is osod cap ar gostau ynni. Dros y blynyddoedd rwyf wedi arwain yr ymgyrch yn erbyn cwmniau ynni cam arwain trigolion lleol yn ariannol.

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion