Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Mencap 1

Hwb Mencap Môn

Gefais ddiwrnod prysur yn yr etholaeth Dydd Gwener diwethaf, yn ymuno a’r arddangosfa ‘Portraits & Prosecco’ yn Hwb Mencap Môn yn Llangefni. Mi oeddwn yn hapus I weld cyn gymaint o wynebau hapus yn yr Hwb a wedi cael fy mhlesio gyda’r safon uchel y arddongosfa. Mae Canolfan Mencap Môn yn leoliad gwych y gall y gymuned gyfan fod yn falch ohono a lle mae cyfeillgarwch yn ffynnu.

Darllen Mwy
Gwelfor 3

Albert attends Dementia Friendly Event

Llongyfarchiadau I bawb a gymerodd ran yn niwrnod ‘Dementia Gyfeillgar Caegybi’ Dydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Gymunedol Gwelfor.

Llwyddodd Veronica a’r tîm godi £126.11p yn gwerthu eu cacennau blasus.

Hefyd roedd hi’n wych ymweld a phrosiect Grŵp Men’s Shed a mynychais ar sesiwn hyfforddi defribillator a gynhaliwyd gan Andrew Blankley.

Darllen Mwy
Bishop

Albert hosts Bishop of Bangor in Parliament

Delighted to host the Bishop of Bangor and his team today for an interesting meeting and a tour of Parliament.

Balch I groesawu esgob Bangor a’I dîm heddiw i San Steffan. Cyfarfod diddorol iawn ac hefyd, taith bach plesarus o gwmpas y palas.

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion