Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Albert Welsh Questions 2

Westminster Matters

A Week in Westminster

By Albert Owen MP/AS, Ynys Môn

April 2017

Darllen Mwy
Albert Owen Post Office 2

Albert Owen MP speaks out against Post Office and Bank Closures on Anglesey

See the video of the speech here:

Darllen Mwy
Albertowen 4

Datganiad ar Etholiad Cyffredinol mis Mehefin

“Heddiw, cafwyd datganiad gan y Prif Weinidog, Theresa May, y cynhelir Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin. Daeth hyn wedi iddi ddweud droeon na fyddai etholiad ar fyr rybudd yn cael ei alw ganddi gan na fyddai hynny o fudd i’r wlad. Mae ei datganiad heddiw yn dro pedol ac yn benderfyniad pleidiol a cheisio bachu cyfle.”

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion