Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Welsh Group 2017

Materion San Steffan

Wythnos yn San Steffan gan Albert Owen AS

Mehefin 201

Darllen Mwy
Img 4842

Galwad gan AS Môn am fargen well i’n Lluoedd Arfog

I nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog ar 24ain o Fehefin, galwodd Albert Owen, Aelod Seneddol Ynys Môn ar y Llywodraeth i sicrhau gwell bargen i’n Lluoedd Arfog.

Darllen Mwy
Contaminated Blood

Ynys Môn MP meets those affected by contaminated blood scandal

Today Albert Owen MP met with protesters from Wales who have been affected by contaminated blood on the day they handed a letter to Downing Street.

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion