Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Ybs

AS yn galw ar Yorkshire Building Society i ystyried dewisiadau eraill i gau

Mae Albert Owen AS wedi galw ar Gymdeithas Adeiladu Yorkshire i ail-ystyried ei chynlluniau i gau ei changen yn Llangefni.

Darllen Mwy
04 19 16 35

Materion San Steffan

Wythnos yn San Steffan

Chwefror 2017

Fel rhan o fy ymgyrch barhaus i Gysylltu Ynys Môn cynhaliais sesiwn Hwb Gwybodaeth Band Eang arall yng Ngwesty Tre-Ysgawen y tro hwn.  Yn ymuno â mi oedd Clive Selley, Prif Swyddog Gweithredol BT Openreach a’i uwch dîm oedd wedi derbyn fy ngwahoddiad i ymweld â’r Ynys i weld drostynt eu hunain y materion sy’n wynebu cymunedau, busnesau ac unigolion wrth iddynt geisio cael Band Eang Cyflym Iawn.

Darllen Mwy
Albert Beis

Prisiau Tanwydd Tecach i Ddefnyddwyr

Fel aelod o’r Pwyllgor Dethol ar Busnes, Ynni Strategaeth Ddiwydiannol mi gwrandewais ar dystiolaeth amdan Prisiau Ynni y bore ‘ma

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion