Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Llun proffil Albert Owen AS

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Westminster

The Westminster Terror Attack

A Personal Account

By Albert Owen MP/AS, Ynys Môn

Darllen Mwy
Budget Box 2172849B

Westminster Matters

A Week in Westminster

By Albert Owen MP

March 2017

Budgets often unravel when we see the finer details. Phillip Hammond's first Budget just didn't unravel, it imploded, and he was forced to do a massive U-Turn over his plan to alter National Insurance for the self-employed.

Darllen Mwy
C6E Vzx Mwmaah4Tz

Llywio llwybr Ôl-Brexit – Potensial Enfawr Porthladd Caergybi

Yn dilyn galwad gan Albert Owen AS Ynys Môn ar y Prif Weinidog i roi sicrwydd y bydd y rhyddid i bobl a nwyddau symud rhwng Iwerddon a phorthladdoedd Cymru, yn cynnwys Caergybi, yn parhau ar ôl Brexit, bu Alun Cairns Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar ymweliad â Phorthladd Caergybi ddoe gyda Mr Owen i gael gwybod mwy

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion