Albert Owen AS

Albert Owen yw Aelod Seneddol Ynys Môn ac yn aelod o Bwyllgor Dethol Datblygu Rhyngwladol.

Etholwyd yn wreiddiol yn 2001 a mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Dethol Materion Cymraeg ac Ynni a Newid Hinsawdd.  Mae’n aelod o Banel Cadeiryddion Llefarydd Ty’r Cyffredin ac wedi bod yn ymwneud â Grwpiau Holl-Bleidiol ar Ynni, Iechyd a Chyfathrebu Digidol.

Mae wedi bod yn ymgyrchydd diwyd am gymysgedd amrywiol o Ynni, gan gynnwys niwcliar ac adnewyddol a mae wedi bod yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ei etholaeth, Ynys Môn, yn chwarae rhan blaenllaw wrth wynebu her ynni yr 21 Ganrif.

Christmas Message 2017

Ffôniwch01407 765750

Anfonwch ebost i Albert

Albert Owenar Facebook

Dilynwch Albertar Twitter

Newyddion Diweddaraf

Ao Port

Westminster Matters

By Albert Owen MP/AS

December 2017

Deal or No Deal on borders!

Darllen Mwy
Ao Smart Energy Gb

Albert Owen MP hosts smart metering event in Parliament

This week Ynys Môn MP Albert Owen hosted an event in behalf of Smart Energy GB and National Energy Action, aimed at promoting the smart meter roll out, and keeping homes warm this winter.

Darllen Mwy
Ao Appg Charity Retail

Ynys Môn MP speaks up for role of Charity Shops

This week in Parliament Albert Owen MP attended the inaugural meeting of the All Party Parliamentary Group on Charity Retail, and was elected as a Vice Chair of the group.

Darllen Mwy
Rhagor o Newyddion